Ügyintézés

ÉRD

Családtámogatással kapcsolatos ügyeket (családi pótlék, anyasági támogatás, stb.) legegyszerűbben az Érden is működő integrált ügyfélszolgálati irodában, a Kormányablaknál intézhetjük, illetve beadhatjuk az igénylésünket is. Itt nemcsak széles körű segítséget és nyomtatványokat kaphatnak tehát az emberek hivatalos ügyeik intézésében, hanem bizonyos eljárásokat is megindíthatnak. Érden, a Budai út 7. szám alatt, az ÉrdCenter épületének 2. emeletén található az ügyfélszolgálati iroda.

A kormányablak munkanapokon reggel 8-tól este 8 óráig tart nyitva; ez idő alatt négy ablaknál fogadják az ügyfeleket, egy munkatárs pedig az ügyfélterminál használatában segít (itt interneten intézhetik ügyeiket azok az állampolgárok, akiknek erre egyébként nincs módjuk, illetve az elektronikus ügyintézéshez segítséget igényelnek).

A k­ormányablak ügykörei:

• Ügyfélkapu létesítése, elektronikus kapcsolattartással összefüggő felvilágosítás, tájékoztatás.
• Biztosítási jogviszonyt (TB) lekérdező szolgáltatás.
• Ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatainak megismerése nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat és térképmásolat lekérdezésével.
• Utazási költségtérítés igénylése egészségbiztosítási ellátáshoz.
• Gyorsforgalmi közúthálózat kártalanítási eljárás kezdeményezése.
• Szabálysértési méltányossági eljárás indítása.
• Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése, megszüntetése,
adatváltozás bejelentése.
• Tájékoztatás az egyéni vállalkozói igazolvány igényléséről.
• Tájékoztatás hatósági bizonyítvány igényléséről.

• Anyasági támogatás igénylése.
• Családi pótlék igénylése.
• Gyermekgondozási segély igénylése.
• Gyermeknevelési támogatás igénylése.
• Tájékoztatás terhességi-gyermekágyi segély igényléséről.
• Tájékoztatás a gyermekgondozási díj igényléséről.

• Tájékoztatás a magyarigazolványok, magyar hozzátartozói
igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére,
visszavonására irányuló eljárásról.
• Tájékoztatás a magyarigazolványok, magyar hozzátartozói
igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények
bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárásról.
• Tájékoztatás a magyarigazolvány és magyar hozzátartozói
igazolvány igényléséről.
• Tájékoztatás bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának
elbírálásáról, amennyiben nem magyar állampolgár
kíván Magyarországon házasságot kötni vagy bejegyzett
élettársi kapcsolatot létesíteni.
• Tájékoztatás Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan,
illetőleg a menekültként elismert személy külföldön
történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadásáról.
• Tájékoztatás külföldi állampolgár Magyarországon történő
házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez
szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés
kiadásáról.

További információ a Kormányablak központi oldalán olvasható. Az igényléshez szükséges nyomtatványok és űrlapok is ezen az oldalon találhatók.

www.erd.hu